Projekt skierowany jest do kucharzy i kucharek pracujących w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w branży hotelarsko-gastronomicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(w szczególności kobiet i osób 45+).

Szkolenie prowadzone jest przez znanych szefów kuchni
KAROLA OKRASĘ i DARIUSZA STRUCIŃSKIEGO

Eurowarsztat Inter Parts