Dotacje na innowacje

Miło nam poinformować, iż Agencja Reklamowa Brand Book Media Anna Butny pozyskała wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Projekt zatytułowany jest " Wprowadzenie na rynek krajowy i europejski innowacyjnej usługi automatycznego projektowania logo ".

Celem projektu jest wdrożenie w kraju i za granica nowoczesnej e-usługi PRObrand polegającej na projektowaniu logotypów. E-usługa polega na automatycznym projektowaniu graficznym logotypów szytych na miarę dzięki inteligentnemu kreatorowi projektów.

Projekt „Wprowadzenie na rynek krajowy i europejski innowacyjnej usługi automatycznego projektowania logo”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego