Zapraszamy do udzia??u w szkoleniu

"Galeria smaków - szkolenie kwalifikacyjne z zakresu gastronomii"

Rekrutacja do IV edycji szkolenia zosta??a przed??u??ona do 13 maja 2011 r.

 

***

 Terminy zjazdów szkolenia komputerowego grupy II w zak??adce "Plan zaj??"

 

***

Wywiad z Dariuszem Struci??skim, szefem kuchni Hotelu Anders oraz trenerem projektu

"Galeria smaków", na temat kuchni Warmii i Mazur pt.

"Potrawy smaczne, bo regionalne. Powinni??my je promowa?"

 

 

 

GALERIA ZDJ??: EGZAMIN GRUPY 2

Eurowarsztat Inter Parts