Projekt "Na sygnale - szkolenie kwalifikacyjne z ratownictwa medycznego" ma na celu wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez inwestycję w mikroprzedsiębiorstwa (doszkolenie ratowników medycznych), co jest istotnym warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie.

 

 

Wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych 37 mikroprzedsiębiosrtw z województwa Warmińsko-Mazurskiego w szczególności z okolic Elbląga, Pasłeka i Olsztyna. Założono zamknięty proces rekrutacji do projektu.Rekrutacja, tj. kompletowanie niezbędnych dokumentów od przedsiębiorców, którzy wstępnie zadeklarowali chęć udziału w projecie na etapie przygotowywania wniosku, odbędzie się w miesiącach:IX,X,XI,XII 2011r. Wymagane dokumenty zostały zamieszczone w zakładce

"Dokumenty dla uczestnika".

 

Grupa Primus