Wtorek, 20 Pa??dziernik 2020
Pixella > home
Aktualności Szybkie zamówienia

Promocja Kalendarzy 2011

najni??sze ceny na druk wielkoformatowy baner

Drukarnia i Agencja Reklamowa PIXELLA

... zajmuje si? kompleksow? obs??ug? poligraficzn? i reklamow? firm, instytucji i klientów indywidualnych. W swojej ofercie polecamy mi?dzy innymi projekt i druk ulotek, banerów, foto-nadruki, artyku??y reklamowe, tworzenie stron internetowych.

Specjalizujemy si? równiez w przygotowywaniu projektów plakatów, folderów, wizytówek, druku cyfrowym i offsetowym, dostarczaniu i znakowaniu gad??etów i odzie??y reklamowej oraz tworzeniu reklamy internetowej. Nasze bogate do??wiadczenie oraz liczne grono zadowolonych klientów, daj? Pa??stwu gwarancj? otrzymania us??ugi na najwy??szym poziomie, w najkorzystniejszej cenie i zawsze na czas. Mo??liwo??? odbioru zamówionej grafiki w Gdyni i Sopocie. Przy wi?kszej ilo??ci, mo??liwy bezp??atny transport na terenie Trójmiasta.

 
 

   szybki kontakt
tel. 607 651 624
   biuro@pixella.pl

 

 81-388 Gdynia, ul. Ko?????taja 49

 Godziny otwarcia Agencji Reklamy:
  pon-pt: 8.00 - 16.00
  sob: nieczynne

 kontakt z Gdyni?

 

Polecamy nasze us??ugi projektu i druku:

ulotek, plakatów, wizytówek, zaprosze??, banerów, druków wielkoformatowych. Polecamy wspó??prac? reklamow?, w tym internetow?: strony www.

 

Udostępniamy specjalny moduł do przesyłania projektów, plików graficznych na nasze serwery, dostępny w zakładce
zamówienia

Drukarnia Projektów