Projekt Akademia ratownika – szkolenie kwalifikacyjne z ratownictwa medycznego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


Ratownik medyczny to zawód, w którym trzeba uczyć się rpzez całe życiedlatego głównym celem projektu jest wsparcie systemu ratownictwa medycznego na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez podniesienie umiejętności i kwalifikacji ratowników medycznych z 67 mikroprzedsiębiorstw m.in. z Elbląga, Olsztyna, Pasłęka, Orenty poprzez ukończenie cyklu szkoleń wraz z kursem doskonalącym i zdobycie dodatkowych punktów edukacyjnych. Szkolenie przyczyni się do aktualizacji wiedzy medycznej opartej na międzynarodowych standardach i aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, pozytywnie wpływając na jakość śwaidczonych usług wykonywanych przez członków zespołu ratownictwa medycznego. Szkolenie przyczyni się również do usprawnienia funkcjonowania systemu, w którym pracują jedynie ludzie kompetentni, a nie przypadkowe osoby wypełniające luki kadrowe. Brak przeszkolenia może spowodować nieodwracalne i nieprzewidywalne w skutkach sytuacje, szczególnie podczas prowadzonych akcji ratowniczych. Treść zakres i tematyka szkoleń, została dostosowana do potrzeb ratowników w oparciu o specyfikę głównych zagrożeń występujących w województwie Warmińsko-Mazurskim.

Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce: Informacje o projekcie.

Grupa Primus