Spółka Wodna zajmuje się:

  • eksploatacją sieci kanalizacyjnej w mieście Łeba
  • eksploatacją oczyszczalni ścieków
  • odbiorem i oczyszczaniem ścieków dowożonych transportem specjalistycznym
  • świadczeniem usług pogotowia technicznego w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej
  • wydawaniem warunków technicznych i uzgadnianiem dokumentacji projektowej
  • usługami w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz udrażniania
    kanalizacji sanitarnej

 

 

Spółka Wodna "Łeba"

ul. Wspólna 1

84-360 Łeba

 

     Przewodniczący Zarządu Roman von Mach

     Sekretarz Zarządu Jan Charynek